Gråtrost

Gråtrost

Vinteren 2003 fantes det fortsatt mange gråtroster igjen i indre Hardanger. De aller fleste levde av epler som ikke var blitt høstet, mens noen fant de siste restene av røde bær. Foto: Rune Voie.