Gråhegre

Gråhegre

Gråhegren er en fåtallig, men forholdsvis vanlig fugl langs vannkanten i Indre Hardanger. Denne er imidlertid fotografert på Fedje 6. oktober 2002. Foto: Rune Voie.