Kvartbekkasin

Kvartbekkasin

Høsten 2002 fikk vi besøk av flere kvartbekkasiner på Sandvin. Disse er fotografert i oktober. Foto: Rune Voie.